Fëmijët emigrantë që kalojnë nëpër Shtetet e Bashkuara, ose të shoqëruar me prindër ose vetëm, dhe që një herë janë vënë një herë në kujdesin federal, kanë një standard jetese më të lartë se 13 milionë fëmijë amerikan që jetojnë në varfëri në gjithë vendin.

Në vitin fiskal 2017, qeveria Federale iu referua afërsisht 41,000 minorenëve të pashoqëruar në kufi kur përcaktoi programin “Fëmijë Alien të Pashoqëruar”, që është mundësuar nga Zyra e Risistemimit të Refugjatëve.

Veritas.com.al/