Nga Praga, në Kuwait City deri në Washington, shikoni foto të pabesueshmë të “superhënës”- më e afërta me Tokën që në vitin 1948.