Shkruan: Gjet Ndoj, ish- Drejtor i Arkivave të Shtetit/ Kaluan me tepër se 1 muaj e 45 dite nga koha e largimit tim nga detyra e Drejtorit Përgjithshëm te Arkivave te Shteti...