-Pas disa hetimeve të gazetave të lidhura me të djathtën, prokuroria financiare ka hapur një fashikull mbi mundësinë e keqpërdorimit te fondeve për menaxhimin e krizës së emigracionit-   ...