Nuk është as Monte Kristo, as i riu Edmond Dantes që për një sekondë bëhet më i pasuri i kohës. Fantazia e Aleksandër Dumasë me romanin “Konti i Monte Kristor’ mbase ka një ngjashmëri, për kohën, ...