Më   datë 7 Shkurt 2017 në një ceremoni të organizuar në Universitetin ‘’Eqrem Çabej ‘’ të Gjirokastrës, u nënshkrua ‘’ Marrëveshja e Bashkëpunimit ‘’ midis këtij Universiteti dhe Univer...