Iniciativa për shkëmbimin e territoreve dhe ri vizatimin e kufijve, e mbështetur nga Amerika, po përballet me rritjen e një kori të madh kritikash brenda Kosovës dhe më gjerë, në rajon dhe ndërkom...