Lideri i maxhorancës në Senat, Mitch McConnell për Aktin e Lirisë së  Health Care, i njohur edhe si "anullim delikat" dështoi për kalimin e ligjit në Senat. Ligji i njohur si 'The Health Care F...