Nuk është vetëm një nga Universitetet ku, për arsye kriminale, rektorë dhe dekanë u japin grada shkencore disa pedagogëve që vijnë nga shkolla me notë mesatare rreth 5, që kanë falsifikuar diploma...