Amerikani Edëard Nicolae Luttwak, është shkencëtar politik,strateg ushtarak, historian që ka botuar disa punime mbi strategjinë, historinë dhe marrëdheniet ndërkombëtare. Ai gjithashtu k...