Tashmë ka nisur të përdorën edhe në Kosovë dy ilaçet, kombinimi i të cilave supozohet se zvogëlon qëndrueshmërinë  e virusit Covid-19. Ilaçet për herë të parë u aprovuan për përdorim nga President...