Nuk mund të mohohet, ajo është një mike e përditshme. Për shumë njerëz, kafja është mikesha më e mirë, pasi na gjendet pranë kur kemi nevojë. Siç pihet vetëm e ngrohtë, kafja është mi...