Nga: Breitbart News/ Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve (KMG) botoi të enjten raportin e tij vjetor mbi gazetarët e burgosur dhe kampioni shumëvjeçar Turqia sërish udhëheq ligën megj...