( Philip Roth ka shkruar më shumë se 30 libra)/ Romancieri Philip Roth, një forcë dominante në letërsinë Amerikane përgjatë gjysmës së fundit të shekullit 20, ka vdekur në moshën 85 vjeç. Fi...