Tonin Vocaj, drejtori i Policisë Kriminale, rezultoi i pastër në të tre komponentët e vlerësimit të pasurisë, pastërtisë së figurës dhe profesionalizmit. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit e pyet...