Ngjarja është filmuar dhe regjistruar në shumë celuloid, por për nga vlera dhe pjesëmarrja në ngjarje ajo ua kalon shumë tubimeve të organizuara shtetërisht. Më 18 Janar 1991, në një ceremoni t...