Erjon Bani është zgjedhur zëvendëskryetar i GJKKO-së, në këtë mënyrë ka zëvendësuar Irena Gjokën. Mësohet se ai është zgjedhur me 6 vota si Zëvendëskryetari i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së...