Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal mbështet nismat që kontribuojnë drejt një agjende për krijimin e një tregu të përbashkët për rajonin tonë. Kështu shprehet sekretarja e përgjithshme e këtij këshil...