Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës rrëzoi sot listën e qeverisë për tre kandidatët e paraqitur prej saj për gjykatësin e gjykatësit në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në St...