Nëse pagjumësia vazhdon më tepër se rreth një muaj atëherë ka lodhje,rënie në vëmendje dhe përqëndrim,joefikasitet në punë,humor të paqëndrueshëm etj.Pagjumësia mund të vijë si pasojë e shumë ars...