Kryetari i KQZ-së Klement Zguri dorëzoi këtë mëngjes detyrën te Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është KQZ-ja e re produkt i reformës që...