-Shoqata e ndërtuesve: Gati t’ia shesim qeverisë në kosto- Vetëm në qarkun e Durrësit stoku i apartamenteve të pa shitura arrin në 2000. Arben Dervishaj, nënkryetar i Shoqatës së Ndërtuesve sqa...