Korrupsioni dhe barrierat ndaj shpërndarjes së informacionit mes agjencive qeveritare, koordinimi i pamjaftueshëm dhe një sistem i dobët gjyqësor vijuan të pengojnë përpjekjet e sundimit të ligjit...