(FOTO: Hillary  Clinton) Është raportuar se Monica Petersen, e cila punonte në Qendrën e Trafikimit të Njerëzve, ishte në Haiti duhe hetuar mbi mundësinë e lidhjeve të trafikimit të qenieve nje...