Shumë gra besojnë se e kanë burrin të fortë; dhe këtë dëshirojnë. Veten e përfytyrojnë të dobët, qoftë edhe duke vdekur nga fotoksina, por burrin jo. Ndoshta po i referohemi shumë burrërisë së ...