Pas më shumë se 24 orësh ndërprerje si pasojë e sulmit kibernetik të Iranit, sistemi TIMS është rikthyer në normalitet në 6 pika kufitare të vendit tonë. Sistemi TIMS është rikthyer në funksion të...