Pesëdhjetë e tetë për qind e Skocezëve thonë se tani nuk kanë fe, që arrin një nivel rekord. Në vitin 1999 ishin deklaruar 40 për qind, sipas studimit nga ‘Scottish Attitudes Survey’.

Mes dominuesve më të mëdhenj, Kisha e Skocisë (Kirk) ka parë rënien më të shpejtë, me vetëm 18 për qind që i përkasin Kirk. Shifra e Kishës së Skocisë për vitin 1999 ishte 35 për qind.

Sipas studimit raporti mes institucioneve fetare është ky:

Kisha Romake Katolike, 10 për qind; të tjerë që ndjehen Kristian, 11 për qind; dhe këta nga jo- të besimit  Kristian,  2 për qind. Këto shifra mbeten stabël në popullsinë skoceze.

Të rinjtë janë më të kënaqur të jenë jo fetarë se njerëz të moshave të tjera. Rreth tre të katërtat e të rinjve (74 për qind të moshës 18 deri 34) thonë se nuk kanë fe; këta krahasuar me 34 për qind që thonë se nuk kanë fe mbi moshën 65 vjeç.

Veritas.com.al/