Depilimi total i zonës bikini, një ndër trendet më njohura për kujdesin ndaj vetes tek gratë, mund të kthehet në vdekjeprurës.

Teknika që shkul nga rrënja qimet në zonën intime, ka një rrezikshmëri të lartë kur flitet për sëmundjet që lidhen me Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme.

Një ndër rreziqet më të mëdha në këtë rast, është pikërisht Cellulitis, një infeksion bakterial i lëkurës, që mund të mund të bëhet fatal dhe që merret aty ku lëkura është e çarë.

Për shkak se ky infeksion zhvillohet dhe përhapet shumë shpejt, në rastet kur nuk zbulohet në kohë, mund të shkatojë vdekje.