Është publikuar draftopinioni i Komisionit të Venecias për emërimet në Gjykatën Kushtetuese që solli edhe përplasje mes presidentit Ilir Meta dhe mazhorancës.

Komisioni i Venecias rithekson nevojën absolute për dialog dhe bashkëpunim ndërmjet institucioneve shtetërore. Mandati dhe kompetencat e institucioneve shtetërore duhet të jenë të respektuar në mënyrë që ata të përmbushin objektivat e tyre legjitime institucionale. Kultura demokratike dhe pjekuria kërkojnë kufizim institucional, besim të mirë dhe respekt të ndërsjellë ndërmjet institucioneve shtetërore“.

Gjykatë e Lartë në rastin konkret kur listat përbëhen kryesisht nga të njëjtët kandidatë palët në proces duhet të bien dakord. Po sipas komisionit të Venecias, rregulli i radhës aplikohet vetëm në momentin e shpalljes nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të vakancave, pas hapjes së secilit raund të emërimeve.

VERITAS.COM.AL