“Dua të përgëzoj palët që arritën një marrëveshje të vështirë, por të nevojshme për të pasur një marrëdhënie të sigurt mes tyre. Kjo hap një derë për integrimin atlantik për të dyja palët dhe për të hapur një derë të re paqeje.

E vlerësoj punën e palodhur dhe mund t’ju them sot se SHBA është e gatshme që të suportojë ekonomikisht dhe në çfarë çdo mënyrë për ta bërë realitet paqen në Bal;lkan”, theksoi ai.