Burrat ende pijnë më shumë se gratë në Shtetet e Bashkuara, por hendeku është zvogëluar, ka zbuluar një raport. Gjatë periudhës dhjetëvjeçare, që nga viti 2002 deri në vitin 2012, përqindja e grave amerikane që pijnë alkool është rritur dhe kështu numri mesatar i ditëve që gratë raportohet se pijnë janë rritur, sipas raportit nga hulumtuesit në Institutin Kombëtar të Abuzimit me Alkoolin dhe Alkoolizmin (NIAAA).

Përqindja e femrave që raportohet se pijnë alkool në 30 ditët e fundit është rritur nga 45 për qind në 48 për qind gjatë periudhës së studimit. Në mesin e njerëzve, megjithatë, përqindja ka rënë pak, nga 57 përqind në 56 përqind, sipas gjetjeve të publikuar dje (23 nëntor) në revistën Alkolizmi: Hulumtime Klinike dhe Eksperimentale.