-Shqipëria, i vetmi vend në rajon pa hekurudhë të elektrifikuar

Sipas një hartë të publikuar rishtazi nga ‘Independent’, Shqipëria është vendi i vetëm në rajon që nuk ka një linjë hekurudhore të elektrifikuar. Harta, me të dhëna nga UIC Synopsis, Raportet e IRG-Rail dhe të dhënat specifike e vendeve, tregon qartë se i gjithë Ballkani ka një linjë hekurudhore me 25 kv, ashtu sikurse edhe disa shtete të Europës Qendrore.

Ekziston një shumëllojshmëri e gjerë e sistemeve të tërheqjes elektrike në mbarë botën dhe këto janë ndërtuar sipas llojit të hekurudhës, vendndodhjes së saj dhe teknologjisë në dispozicion në kohën e instalimit. Shumë instalime që janë ekzistuese sot, u ndërtuan për herë të parë më shumë se 100 vjet më parë, disa kur tërheqja elektrike sapo kish nisur të përdorej si metodë, kështu që mendohet se ka pasur një ndikim të madh në atë që shihet sot.

Gjatë 20 viteve të fundit ka pasur një përshpejtim të shpejtë në zhvillimin e tërheqjes hekurudhore. Kjo ka funksionuar paralelisht me zhvillimin e elektronikës të fuqisë dhe mikroprocesorëve. Ajo që kishte qenë normat e pranuara për industrinë për ndonjëherë, 80 vjet, janë hedhur papritur dhe janë zëvendësuar me ndryshime thelbësore në projektimin, prodhimin dhe funksionimin. Shumë nga këto zhvillime janë shumë teknike dhe komplekse.

Por, Shqipëria gjithsesi nuk e ka ende një sistem të tillë udhëtimi, të tërheqjes elektrike të trenave. Megjithatë, sistemi i amortizuar dhe me peshë të madhe borxhesh e Hekurudhës Shqiptare pritet të rivitalizohet së shpejti. Qeveria shqiptare ka miratuar në maj marrëveshjen e grantit me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për financimin e projektit të rehabilitimit të linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës.  Kosto totale e projektit vlerësohet në shumën prej 90.45 milionë euro. Granti i akorduar nga Fondi i Përbashkët Europian i Ballkanit Perëndimor, marrëveshje e cila edhe u firmos nga autoritetet është në shumën prej 35,435,000 Euro. Pjesa tjetër e financimit është përmes një kredie nga BERZH në shumën 36.8 milion euro dhe 16 milion euro financohen nga qeveria shqiptare. Trafiku që pritet të gjenerohet përmes kësaj linje, pritet të jetë i madh. Sipas raportit teknik të bërë publik një vit më parë, pjesa më e madhe e trafikut do të jetë në linjën Tiranë – Durrës.

Parashikohet që të transportohen në vit rreth 1.4 milionë pasagjerë. Kjo nisur edhe nga fakti që në zonën industriale Tiranë – Durrës realizohet edhe pjesa më e madhe e aktivitetit ekonomik. Gjithashtu parashikohet që të rritet edhe shpejtësia e udhëtimit nga 40 km/orë që është sot në 100 km/orë

Veeritas.com.al/