Presidenti Donald Trump ks Arritur në shifrën 50 për qind të të vlerës mbi miratimin e politikave të tij, sipas votuesve në kompaninë e sondazheve Amerikane Rasmussen.

Ditën e Hënë, njoftimi ditor i Rasmussen tregonte se 50 për qind e votuesve amerikan miratojnë performancën në punë të presidnetit Trump. 49 për qind nuk e miratojnë.

Vlerësimi mbi performancën e presidentit Trump kryhet në vitin e dytë të presidencës. Në të njëjten periudhë  Obama ishte në shifrën 46 % në 2 prill të vitit 2010, që ishte viti i dytë i presidencës së tij.

Rënditja ditore e rezultateve të Rasmussen është arritur përmes intervistave telefonike me 500 votued në një natë dhe janë rapotuar si mesatare në çdo tre ditë. Marzhi i gabimitpër gjithë modelin e 1500 votuesve është +/- 2.5 për qinD.

Veritas.com.al/