Presidenti i zgjedhur mban fjalimin pë Establishmentin e ri politik te Amerikes. Dëgjojeni, nuk ka fjalë që e shpjegon, veç të dëgjohet.