Mbrëmë kur po digjen Notre Dame dhe kur shpirti i miliardave në botë pikonte nga dhimbja, sa shumë njerëz menduan se: ” Tani Parisi nuk është më Paris!’ , Ndoshta edhe bota nuk është më ajo që ishte para flakëve..

Foto që sjellin dhimbje të madhe të Notre Dame në flakë:

Scene of blaze in Paris

Scene of blaze in Paris

Scene of blaze in Paris

Scene of blaze in Paris

Scene of blaze in Paris

Scene of blaze in Paris

Scene of blaze in Paris

Scene of blaze in Paris

Before and after at Notre-Dame

Scene of blaze in Paris

Scene of blaze in Paris