Komisioni Parlamentar i Ekonomisë, q ënë një gjuhë të figurshme mund të quhet edhe paradhomë për vendimet e Kuvendit,  ka rrëzuar dekretin e Presidentit Ilir Meta për privatizimet. Ky dekret u rrëzua nga votat e maxhorancës, pas kësaj dekreti do të kalojë për shqyrtim në Kuvend.

Bëhet fjalë për ligjin-“Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr 9967, datë 24.72008 dhe ndryshuar me ligjin nr 3/2015.

Gjithashtu është rrëzuar edhe dekreti që kërkonte ridiskutimin e ligjit për “Për koncensionet dhe partneritetin publik privat” në diskutim janë dekretet për dy kontratat koncesionare për ndërtimin nga “Gjikuria” shpk si koncensionar për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës “Porti i Jahteve By-pass Orikum-Dukat (ura e Shën Elizës).

Është rrëzuar edhe dekreti për refuzimin e kontratës së koncensionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor, shoqërisë “ANK” shpk si koncensionarit dhe shoqërisë “Bardh konstruksion” si shoqëria koncensionare, për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot-Balldren’.

Mbledhja është shoqëruar me debate dhe ndërprerje, por mazhioranca duket e vendosur të rrëzojë edhe dy dekretet e tjera të Presidentit Meta.

Veritas.com.al/