Është rritur numri i të lindurve që, të paktën,  njërin  prind e kanë të lindur jashtë Britanisë; tani numri është mbi një në tre- sipas Zyrës së Statistikave Kombëtare. (ONS).

Statistika e re tregon se 33.7 për qind e bebeve të lindur në Angli dhe në Wells kanë të paktën njërin prind të lindur jashtë Mbretërisë së Bashkuar.

Në disa zona, megjithatë, transformimi demografik duket se është më i avancuar, me diku te 66.66 për qind të bebeve të lindur në Londër- kryeqytet i vendit- kanë të paktën një prind të lindur jashtë Mbretërisë së Bashkuar.

Lindjet në Mbretërinë e Bashkuar- shumë prej të cilave mund të jenë të dyta ose të treta, ose të katërta si gjenerata nga emigracioni. Por ky numër ka rënë me 1.1 për qind.

Gratë e lindura jashtë janë gjetur nga studimi si me pjellore (2.06 fëmijë për grua) krahasuar me gratë e lindura në Mbretërinë e Bashkuar (1.75 fëmijë për grua).

Veritas.com.al/