Është shtyrë për në  muajinqershor opinioni i Venecias për Gjykatën Kushtetuese dhe paketën ‘Antishpifje’.

Opinionet e planifikuara për seancën e Marsit, por të shtyra në seancën e 19-20 qershorit 2020 përfshijnë:

Shqipëria: Një projekt opinion për projektligjin për ndryshimet në ligjin për Shërbimin e Mediave Audiovizive dhe një Projekt Opinioni për Emërimin e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese.

Kjo shtyrje vjen si pasojë e pandemisë së Koronavirusit.