Washington (AFP) – Ne 1,414 fjalë,nenet e impeachmentit të paraqitur në Dhomën e Përfaqësuesve të Mërkurën paraqesin dy akuza kundër Presidentit Donald Trump.

Këtu janë paragrafët kryesorë:

– Neni I: Abuzimi me pushtetin

“Duke përdorur pushtetin e zyrës së tij të lartë, Presidenti Trump kërkoi ndërhyrjen e një qeverie të huaj, Ukrainës, në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara 2020”.

“Ai e bëri këtë përmes një skeme ose mënyre sjelljeje që përfshinte kërkimin ndaj Qeverisë së Ukrainës për të shpallur publikisht hetime që do të kishin përfitime per rizgjedhjen e tij, të dëmtonte perspektivat e zgjedhjeve të një kundërshtari politik dhe të ndikonte në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në avantazhin e tij.”

“Presidenti Trump gjithashtu kërkoi të bëjë presion ndaj qeverisë së Ukrainës për të ndërmarrë këto hapa duke kushtëzuar aktet zyrtare të qeverisë së Shteteve të Bashkuara me vlerë të konsiderueshme për Ukrainën mbi njoftimin e saj publik të hetimeve.”

“Presidenti Trump u angazhua në këtë skemë apo kurs të sjelljes për qëllime korruptive në ndjekje të përfitimit personal politik. Duke vepruar kështu, Presidenti Trump përdori fuqitë e Presidencës në një mënyrë që komprometoi sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe minoi integritetin e procesit demokratik të Shteteve të Bashkuara. ”

– Neni II: Pengimi i Kongresit

“Si pjesë e këtij hetimi të impeachmentit, Komisionet që ndërmorën hetimin shërbyen fletëthirrje që kërkonin dokumente dhe dëshmi që konsideroheshin jetike për hetimin nga agjencitë dhe zyrat e ndryshme të Degës Ekzekutive, dhe zyrtarë aktualë dhe të mëparshëm.”

“Në përgjigje të kesaj, pa shkak ose justifikim të ligjshëm, Presidenti Trump drejtoi agjencitë e Degës Ekzekutive, zyrat dhe zyrtarët që të mos zbatojnë ato fletëthirrje. Presidenti Trump kështu ndërhyri me kompetencat e Presidencës kundër kërkesave të ligjshme të Dhomës së Përfaqësuesve dhe mori përsipër vetvetiu funksione dhe gjykime të nevojshme për ushtrimin e “Fuqisë së vetme, Impeachmentit”, dhënë nga Kushtetuta në Dhomën e Përfaqësuesve. ”

“Në historinë e Republikës, asnjë President nuk ka urdhëruar kurrë mbrojtjen e plotë të një hetimi të impeachmentit ose ka kërkuar të pengojë dhe ndalojë në mënyrë gjithëpërfshirëse aftësinë e Dhomës së Përfaqësuesve për të hetuar” Krimet e Larta dhe Kundërvajtjet “.

“Ky abuzim i detyrës shërbeu për të mbuluar sjelljet e përsëritura të Presidentit dhe për të kapur dhe kontrolluar fuqinë e impeachmentit – dhe kështu të bëjë nuk një mbrojtje jetësore kushtetuese të dhënë vetëm për Dhomën e Përfaqësuesve.”