( Mitt Romney)/

Sipas Breitbart New/

Senatori Mitt Romney (R-UT) është kapur duke përdorur pseudonimin “Pierre Delecto” me qëllim që të mbrojë nderin e tij në Twitter.

Gjithçka rreth kësaj historie flet shumë rreth Mitt Romney: komplekset e tij, pasigurinë e tij, mungesën e karakterit, të ndershmërisë dhe të mirësjelljes, duke filluar që nga ajo që të gjitha i mban të pazbuluara. Këto janë: Se si Romney bën bisnes me median e establishmentit- në këtë rast, të majtën ekstreme Atlantic dhe reporterë aktivistë si McKay Coppins, i cili është huazuar në BuzzFeed me qëllim që të shkatërronte fushatën presidenciale të Romney në vitin 2012.

( Vijon…. )