Statistikat zbulojnë se 1.3 milionë qytetarë të Europës Lindore jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar, duke u krahasuar me vetëm 14,100 qytetarë të Mbretërisë së Bashkuar që kanë shkuar në të njëjtat vende të Lindjes nga kanë ardhur në Britani 1.3 milionë.

Më shumë se gjysma e emigrantëve nga Bashkimi Europian punojnë në punë me profile të ulëta profesionale.

Grupi i EU8, përbëhet nga Repubblika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Sllovakia, dhe Sllovenia,që përfaqësojnë 1.3 milionë njerëz që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar, ose afërsisht 2 për qind të numrit total të popullsisë.

Megjithatë, qytetarët nga Mbretëria e Bashkuar në  vendet eEU8, në vitin 2016 është relativisht i vogël, vetëm 14,100 qytetarë.

(Vijon)

Veritas.com.al/

EU8