Koncert në Universitetin e Arteve

Displaying 90 VJET TISH DAIIA orkestra e RTSH (1).JPG

Displaying 90 VJET TISH DAIIA orkestra e RTSH (4).JPG

 

Displaying 90 VJET TISH DAIIA orkestra e RTSH (6).JPG

 

(Foto: VERITAS.COM.AL)