Homoseksualiteti mbetet ende një temë delikate apo tabu në disa vende të botës, por në Kinë është rreptësisht e ndaluar, madje konsiderohet si sëmundje. Në disa spitale kanë bërë edhe disa lloje terapish me elektroshok për të “shëruar” këtë “sëmundje”. Elektroshoku vendoset në organet e tyre gjenitale, gjë që i bën “pacientët” të pësojnë dëmtime të përhershme. Disa aktivistë të LGBT kanë filmuar disa momente gjatë kësaj “terapie”, dhe më vonë janë arrestuar. Ajo që nuk arrijmë të kuptojmë është pse janë arrestuar ata? Çfarë ligji kanë shkelur ata?!