Komisioni Parlamentar i Ligjeve, i mbledhur online, rrëzoi dy dekretet e presidentit Ilir Meta dhe ia çon ato për votim parlamentit.

Dekretet janë:

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Shqyrtimi i Dekretit “Për kthimin nga presidenti te aktit normativ me fuqinë e ligjit “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike” OFL.

Shqyrtimi i Dekretit “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.