Çmimi i naftës dhe gazit është ulur, ndërsa i benzinës është rritur me 6 lek për litër.

Bordi i Transparencës, në mbledhjen e kësaj të marte, vendosi që çmimi i ri i naftës të jetë 255 lekë për litër, nga 261 lekë për litër që ishte më parë

Ulje të çmimit ka pësuar edhe gazi, ku nga 86 lek për litër, nga sot në orën 18:00 do tregtohet me pakicë për 83 lekë/litri.

Ndërsa çmimi i benzinës do të jetë 242 lekë për litër, nga 236 që ishte më parë.

Bordi i Transparencës

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gasoil i standardit SSH EN 590 të jetë 255 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë 243 lekë/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë 242 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë 230 lekë/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz, të jetë 83 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me shumicë 71 lekë/litër për automjetet.
( Shënim: çmimi i shitjes për gazin e lëngshëm të automjeteve do të jetë çmimi i furnizimit në stacionet e furnizimit në pikat e karburanteve, ndërkohë që në pikat e tjera për konsumatorët familjarë dhe industrial çmimi nuk duhet të përfshijë akcizën).

Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi sot datë 28 Qershor ora 18.00 p.m dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.

Tërheqim vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtëj vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit.