JOHN CARNEY, BREITBART NEWS

Ekonomia e Sh.B.A krijoi 136,000 vende pune në Shtator dhe shkalla e papunësisë ra në 3.5 për qind.

Ekonomistët kishin pritur që ekonomia të ishte midis 120,000 dhe 179,000 me numrin e konsensusit në 145,000, sipas Econoday. Papunësia pritej të mbetej e pandryshuar në 3,7 për qind të muajit të kaluar.

Të dhënat mbi punësimin për dy muajt e mëparshëm u parashikuan gjithashtu me rritje, duke treguar që tregu i punës ishte më i fortë gjatë verës përkundër asaj qe ishte thene më parë. Punësimi për muajin korrik u korrektuan me 7,000 vende pune nga 159,000 në 166,000, dhe Gushti u korrigjua me 38,000 nga 130,000 në 168,000. Me këto korrektime, rritjet e punësimit në korrik dhe gusht të kombinuara ishin 45,000 më shumë sesa ishin raportuar më parë.

Shifrat më të larta për korrikun dhe gushtin mund të shpjegojnë gjithashtu pritjet me te ulta për shtatorin pasi që disa prej rritjeve në parashikimin e punësimit për muajin e fundit kishin ndodhur tashmë.

Hera e fundit që shkalla e papunesise ishte kaq e ulet ishte në dhjetor 1969, kur gjithashtu ishte 3.5 për qind.

Të dhënat ekonomike janë shqyrtuar me kujdes këtë javë për shenja të plogështisë ekonomike pasi studimi i Institutit për Menaxhimin e Provigjoneve të kompanive prodhuese sugjeroi se sektori i prodhimit ishte tkurrur papritur për një muaj të dytë radhazi. Të dhënat e sondazhit të kompanive jo prodhuese treguan megjithate se sektori i shërbimeve vazhdoi të zgjerohet në shtator. Në mënyrë të ngjashme, të dhënat për listat e pagave private dhe kërkesat e papunësisë sugjerojnë që ekonomia amerikane ishte rinovuar, por nuk ishte afër një recesioni.

Punesimi ne shtator mund të jetë zvogëluar nga greva e punëtorëve te General Motors, e cila ka mënjanuar fabrikat e GM dhe ka të ngjarë të ketë ndaluar furnitorët e GM që të punësojnë punëtorë të rinj. Të dhënat e fundit sugjerojnë se prodhimi mbajti numrin e punëtoreve të tij pothuaj stabel, duke kërkuar vetëm 2,000 punëtore gjatë muajit.

Rritja e pagave në muaj ishte e dobët. Në shtator, të ardhurat mesatare për orë për të gjithë punonjësit në listat e pagave private jo bujqësore, nga 28.09 dollarë, u ulën 1 cent, pasi u rritën me 11 cent në gusht. Gjatë 12 muajve të fundit, të ardhurat mesatare për orë janë rritur me 2.9 për qind. Në shtator, të ardhurat mesatare për orë pune të prodhimit të sektorit privat dhe të punësuarve pa mbikëqyrje u rritën me 4 cent në 23,65 dollarë.

VERITAS.COM.AL/