JOEL B. POLLAK

 

Rezerva Federale e Sh.B.A njoftoi mbrëmjen e së dielës se do të zvogëlojë normat e interesit në afro zero dhe do të blejë miliarda dollarë në obligacione në përpjekje për të mbrojtur ekonominë e Sh.B.A nga efektet e vazhdueshme të shpërthimit të koronavirusit.

Ulja e normës së 100 pikëve bazë (1%) pason një ulje të dy javëve më parë me 50 pikë bazë (0.5%). Norma tani do të jetë brenda një diapazoni të synuar nga 0% në 0.25%.

Në një deklaratë, Fed tha:

Në përputhje me mandatin e tij statutor, Komiteti kërkon të nxisë punësimin ne maksimum dhe stabilitetin e çmimeve. Efektet e koronavirusit do të rendojnë aktivitetin ekonomik në terma te afërta dhe do të paraqesin rreziqe për perspektivën ekonomike. Në dritën e këtyre zhvillimeve, Komiteti vendosi të ulë shtrirjen e synuar për normën e fondeve federale nga 0 në 1/4 përqind. Komiteti pret që të ruajë këtë diapazon të synuar derisa të jetë i sigurt se ekonomia ka zhdukur ngjarjet e fundit dhe është në rrugën e duhur për të arritur qëllimet e saj maksimale të punësimit dhe stabilitetit të çmimeve. Ky veprim do të ndihmojë në mbështetjen e veprimtarisë ekonomike, kushteve të forta të tregut të punës dhe kthimin e inflacionit në objektivin simetrik të Komitetit 2 përqind.

Në një deklaratë më vete, Fed tha (rëndësi e shtuar):

Huadhënia e Rezervës Federale për institucionet depozituese (“dritarja e skontos”) luan një rol të rëndësishëm në mbështetjen e likuiditetit dhe stabilitetit të sistemit bankar dhe zbatimit efektiv të politikës monetare. Duke siguruar një qasje të gatshme për financim, dritarja e skontos ndihmon institucionet depozituese të menaxhojnë në mënyrë efikase rreziqet e likuiditetit dhe të shmangin veprimet që kanë pasoja negative për klientët e tyre, të tilla si bërja nul e kredisë gjatë kohës së stresit të tregut. Kështu, dritarja e skontos mbështet rrjedhën e qetë të kredisë për familjet dhe bizneset. Sigurimi i likuiditetit në këtë mënyrë është një nga qëllimet origjinale të Sistemit të Rezervës Federale dhe bankave të tjera qendrore në të gjithë botën.

Rezerva Federale inkurajon institutet depozituese të kthehen në dritaren e skontos për të ndihmuar në plotësimin e kërkesave për kredi nga familjet dhe bizneset në këtë kohë. Në mbështetje të këtij qëllimi, Bordi njoftoi sot se do të ulë normën fillestare të kredisë me 150 pikë bazë në 0.25 përqind, efektiv në 16 Mars 2020. Kjo ulje në normën fillestare të kredisë pasqyron si uljen e 100 pikeve bazë në diapazonin e synuar për normën e fondeve federale ashtu dhe një 50 pikësh bazë ngushtimi në normën fillestare të kredisë në lidhje me majën e diapazonit të synuar. Ngushtimi i përhapjes së normës fillestare të kredisë në lidhje me nivelin e përgjithshëm të normave të interesit brenda natës duhet të ndihmojë në inkurajimin e përdorimit më aktiv të dritares nga institucionet depozituese për të përmbushur nevojat e papritura të financimit. Për të rritur më tej rolin e dritares së skontos si një mjet për bankat në adresimin e presioneve të mundshme të financimit, Bordi gjithashtu njoftoi sot se institucionet depozituese mund të huazojnë nga dritarja e skontos për periudha kohe prej 90 ditë, të parapagueshme dhe të rinovueshme nga huamarrësi mbi baza ditore. Rezerva Federale vazhdon të pranojë të njëjtin gamë të gjerë të kolateralit për hua me dritare skontoje.

Rezerva Federale po inkurajon bankat që të përdorin amortizatorët e tyre të kapitalit dhe të likuiditetit, ndersa u japin hua familjeve dhe bizneseve që preken nga koronavirusi.

Presidenti Donald Trump ka kërkuar nga Fed që të ulë normat që përpara fillimit të shpërthimit të koronavirusit, duke argumentuar se i kishte ngritur ato shumë shpejt gjatë rimëkëmbjes ekonomike.

Fed gjithashtu uli kërkesat për rezervat e bankave në zero për të mbështetur kreditimin e bizneseve dhe familjeve të prekura nga epidemia. Ajo gjithashtu bleu qindra miliarda dollarë në bono qeveritare dhe letra me vlerë të garantuara me hipotekë.