Sipas publikimit të fundit të Institutit të Statistikave në Shqipëri (INSTAT), rritje ka edhe për sa u përket periudhave të tjera, që prej vitit 2019.

Ndërsa përgjatë gjithë vitit 2021, rritja ka qenë më e dukshme deri në 17,1 %.

Në dhjetë muajt e parë të 2021-shit, janë transportuar 415 mijë ton mallra.

Vetëm gjatë tetorit, volumi ka qenë në 4 mijë e 90 ton.

Transporti hekurudhor i mallrave nga ana tjetër, ka parë ulje gjatë tetorit.

Krahasuar me dhjetëmujorin e vitit 2019, volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është ulur me 38,7 %.

Transporti me ajër ka parë po ashtu rritje, në masën 16,7 % për muajin tetor në dy periudhat vjetore.

Shifra e vërtetë befasuese është ajo e fluturimeve të kryera për transport mallrash, ku shënohet rritje prej 74,3 %, në krahasim me tetorin e kaluar.

Edhe në krahasim me vitet paraprirëse, ka rritje me 68 %.

Pjesën më të madhe e zënë ngarkesat tregtare detare, me 54, 7% të tyre. Vlera tërësore e tyre vetëm gjatë tetorit, është mbi 110 miliardë lekë.

Mbi eksportet, shumica e tyre kryhen me rrugë detare, duke u ndjekur nga ato me rrugë tokësore. Ajri dhe Hekurudha zënë pak vend.

Ndërsa, importet janë më të shumta nga deti, duke u ndjekur nga toka. Ajri dhe hekurudhat zënë vend më të vogël sërish.

/