Komisioneri për emigracionin i Bashkimit Europian tha se ka mundësi për të gjithë shtetet anëtare të BE të pajtohen me programin e shpërndarjes  së emigrantëve mes tyre.

Dimitris Avramopoulos bëri një deklaratë të Martën në Varshavë, ku po viziton agjencinë e kufijve evropian, Frontex.

Polonia ka refuzuar që të pranojë emigrantë duke argumentuar se ata janë kryesisht emigrantë politik  dhe jo refugjatë lufte; dhe mundet që potencialisht të paraqesin rrezik.

Plani i zhvendosjes së emigrantëve ka për qëllim që të thjeshtojë presionin mbi vendet që kanë marrë peshën kryesore të valës së emigrantëve: Itali dhe Greqi.

Pa përmendur Poloninë,  Avramopoulos tha se BE i ka “mjetet dhe fuqinë” që të bindë të gjithë anëtarët që të pajtohen dhe të vlerësojnë përgjigjen nga fundi i Shtatorit. Ai nuk përmendi sanksione.

/Veritas.com.al/