ASTRIT PATOZI
Duke llogaritur që oborri i SHQUP-it nuk është më shumë se 500 metra nga zyra e kryetarit të PD, mendoj që të dy palët ndërluftuese duhet t’i drejtohen gjykatës për të zgjidhur konfliktin midis tyre.
Ata duhet të kërkojnë udhër mbrojtjeje nga njëri-tjetri, njësoj si bashkëshkortët, që duan të ndahen, por i frikësohen dhunës së njëanshme.
Mendoj se kështu mund të përfitojnë të dy palët, sepse edhe do ta demaskohet dhunuesi, por edhe do të vihet në provë drejtësia, se cilin nga dashnorët e zhgënjyer ka marrë përsipër të mbështesë, me ose pa shpërblim.